Novinky

Rozhovor: chatár z Magurky sa pričinil o udržanie banskej histórie

 

V najvyššie položenej osade na Slovensku víta návštevníkov Chata Magurka, skrytá pod hrebeňom Nízkych Tatier. Chatár Miroslav Meluš z manželkou Mirkou ju spravujú od roku 2017.

Učarovala im neveľká Osada Magurka v Ľupčianskej doline, ktorá je známa ťažbou zlata a antimónu. Rozmanitú banskú históriu priblíži návštevníkom a turistom nový náučný chodník, ,,Magurský zlatý chodník“, tvorbu ktorého iniciovali a organizačne zastrešili Občianske združenie Priatelia Magurky a práve Chata Magurka.

V krátkom rozhovore nám Miroslav Meluš porozprával o tom, ako sa k tejto myšlienke dostal a ako celý proces prebiehal.

Kedy u vás vznikla prvá myšlienka o náučnom chodníku?

Meluš: Táto myšlienka vznikla súbežne s rozhodnutím vlastniť a prevádzkovať Chatu. Cítil som zodpovednosť a rešpekt k histórii chaty ako aj samotnej osady. Nikdy sme nemali ambíciu budovať tu niečo nové a neprirodzené. Naopak, chceme nadviazať na históriu a tradíciu. Vybudovanie náučného chodníka (NCH) je v súčasnosti len logickým vyústením našich aktivít pre ľudí, ktorým okrem kvalitných služieb chceme poskytnúť aj čosi ,,navyše” a to ľudským prístupom, uvoľnenou atmosférou a možnosťou objavovať nepoznané prostredníctvom zážitkov z pobytu v prírode.

Na prípravách sa určite podieľalo mnoho ľudí a odborníkov. Viete prezradiť, koľko ľudí na tom pracovalo a čo vyžadovala realizácia?

Meluš: Ako som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, dbáme najmä na udržanie tradícií a máme rešpekt k histórii tohto miesta. Preto sme aj celkovú prípravu budovania NCH poňali s plnou vážnosťou, a teda potrebovali sme vybudovať kvalitný team odborníkov a nadšencov tejto lokality v jednej osobe.

Neskromne musím povedať, že sa nám to podarilo:

  • projekt po odbornej stránke zastrešil emeritný profesor Martin Chovan z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,
  • grafiku urobillo Slovenské národné múzeum Bratislava,
  • GPS zameranie a spracovanie vykonal Tibor Lieskovský zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
  • gestorom po banskej stránke je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré ho zaradilo do svojho projektu “Slovenská banská cesta”,
  • trasu NCH sme riadne vyznačili v spolupráci s miestnym predsedom značkárov Jánom Panáčkom.

Ďalšie osoby sa podielali na revízii textov, osádzaní panelov a celkovou úpravou terénu.
Samozrejme poďakovanie za ochotu a spoluprácu patrí aj vlastníkom pozemkov, ktorými chodník vedie (Lesný komposesorát Partizánska Ľupča), Obci Partizánska Ľupča a pánovi starostovi, Štátnej ochrane prírody a správe národného parku Nízke Tatry.
V neposlednom rade aj mojej rodine, kolegom z Chaty Magurka a všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by sme chodník nedokázali vybudovať.

To je vcelku dlhý zoznam, ktorý trval dáky čas. Ako dlho sa chodník pripravoval?

Meluš: Je veľmi príjemné konštatovať, že kompletný projekt vrátane všetkých povolení, sme dokázali odovzdať do užívania za jeden rok. Za to patrí ešte raz všetkým moja veľká vďaka, osobitne však najmä prof. Martinovi Chovanovi za jeho ľudskosť, pracovitosť a za to, že Magurku má nefalšovane vo svojom srdci.

Čím je chodník zaujímavý pre návštevníka?

Meluš: Chodník ponúka návštevníkom Magurky názorný pohľad do jej bohatej banskej histórie. Na okruhu dlhom cca 8,5km sa návštevník toho dozvie naozaj dosť. Celá trasa sa dá prejsť približne za 4-5 hodín v kľudnom tempe.

Chodník je jednosmerný, okružný. Pri poslednom paneli sme osadili napr. kaďu na ryžovanie, aby si nadobudnuté vedomosti bolo možné aj vyskúšať v praxi. Pri chate sme zas vybudovali expozíciu základných hornín, ktoré sú tu zastúpené.

Okrem banskej histórie, geológii územia sa návštevík dozvie aj o hospodárení v lese a samozrejme o NAPANTe. Privedie vás aj na samotný hlavný hrebeň Nízkych Tatier, do sedla Latiborskej hole a zo sedla Zámostskej hole vás privedie nazad na Chatu Magurka.

Čím je chodník jedinečný pre vás?

Meluš: Pre mňa osobne je jedinečný tým, že sa stal skutočnosťou a pevne verím, že bude užitočný pre svojich návštevníkov a spestrí im pobyt v prírode.

Pripravujete jeho slávnostné otvorenie. Na čo sa môžu návštevníci tešiť?

Meluš: Áno, pripravili sme pestrý program pri otvorení NCH 2. až 4. októbra, na ktorý vás srdečne pozývame. V piatok budú prednášky od profesora Chovana a profesionálneho zlatokopa Františka Bakoša.

V sobotu pokračujeme slávnostným otvorením NCH, spoločná túra trasou NCH s výkladom profesora Chovana, guláš a hry pre deti. Pre účastníkov je guláš zdarma, pre ostatných za drobný poplatok.

Podvečer nám o liptovskej prírode porozpráva filmár Karol Kaliský a premietať sa bude film Nesmrteľný les. V nedeľu pre zmenu budeme ryžovať zlato. Vstup na celú akciu je zdarma, symbolickému príspevku sa potešíme.

Aké sú ďalšie plány na Magurke?

Meluš: Plány na Magurke? Hlavne zachovať všetko to dobré a tradičné, chrániť si okolitú jedinečnú prírodu, postupne sa spolupodieľať na zveladovaní osady a udržať si jedinečnosť a čaro tohto miesta aj pre budúce generácie.

Velmi pekne to vystihol moj priateľ, rodák z Magurky a aj jej terajší obyvateľ, ktorého si dovolím odcitovať:

”Prírodné bohatstvo merateľné váhou vyťaženej hmoty je nespochybniteľné, no jedinečnosť tohto prostredia spočíva aj v jeho výnimočnosti z titulu lokality ležiacej v lone ešte stále takmer neporušenej, panenskej, nefalšovanej nízko-tatranskej prírody.

Magurka si zaslúži obdiv i úctu za už dosiahnuté, no je nesmierne dôležité, aby neuvážené a často len komerčné rozhodnutia súčasnosti trvalo nepoškodili jej budúcnosť.

Veríme, že aj zásluhou tejto aktivity – náučného banského chodníka – sa Magurke podarí získať nových obdivovateľov a neskôr aj ochrancov týchto hodnôt.”

Ďakujeme za rozhovor. Na Magurke #akovolakedy.

Text: Petra Jurečková
Foto: archív Chaty Magurka

Publikované: 23. septembra 2020
Zdieľajte článok:

Otvorené denne

Sme pre vás otvorení denne

WIFI zdarma

V celej chate je k dispozícii WiFi

Spoločenské podujatia

Kapacita salónika je cca 30 osôb

Psy povolené

Môžete prísť aj s vašim miláčikom

E-BIKE

Dobíjacia stanica priamo na chate

Najvýhodnejšia cena
rezervácie iba cez:
Tel.: +421 903 704 444
E-mail: info@magurka-liptov.sk