fbpx

IMPRESSUM

Impressum platné pre:

 

www.magurka-liptov.sk

www.magurka-liptov.com

www.facebook.com/chatamagurka

www.instagram.com/chatamagurka 

 

Vlastník: 

Ritterstein, s. r. o. Hodžova 26 Nitra 949 01, Slovenská republika – SK  

IČO: 51 043 289 

IČ DPH: SK 212 057 0529

 

Spoločnosť Ritterstein s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 4638

 

Názov ubytovacieho zariadenia:

Chata Magurka 

 

Sídlo ubytovacieho zariadenia:

Partizánska Ľupča č. 21, 032 15 Partizánska Ľupča

 

Prevádzkové hodiny:

Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 20.00

Piatok – Sobota: 8.00 – 22.00

Nedeľa: 8.00 – 20.00 

 

Kontakty:

Telefón: +421 903 704 444  pondelok – nedeľa od 7:30 do 19:30

E-mail: info@magurka-liptov.sk

Webová stránka: www.magurka-liptov.sk a www.magurka-liptov.com

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

IBAN: SK7609000000005133530411

SWIFT: GIBASKBX

 

Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. sa usiluje o to, aby všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené na jej webových stránkach, šírených elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli aktuálne a čo možno najpresnejšie, avšak nezodpovedá za ich bezchybnosť a presnosť. Všetky informácie zverejnené, sprístupnené alebo šírené hore uvedenými spôsobmi sú všeobecnej povahy, nie sú pre spoločnosť Ritterstein, s.r.o. záväzné a môžu byť kedykoľvek spoločnosťou Ritterstein, s.r.o. jednostranne zmenené. Služby uvedené na webových stránkach alebo šírené akýmkoľvek iným spôsobom, sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky služieb spoločnosti Ritterstein, s.r.o. Ceny služieb uvedené na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od aktuálnych cien služieb spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

 

Internetové stránky spoločnosti Ritterstein, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nezodpovedá za obsah a funkčnosť týchto webových stránok. Uvedenie odkazu na webové stránky tretích osôb neznamená, že spoločnosť Ritterstein, s.r.o. ich obsah schvaľuje. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nezodpovedá za dôveryhodnosť týchto webových stránok alebo ich prevádzkovateľov ako aj za ochranu osobných údajov. 

Rezervácie?

+421 903 704 444 

Otvorené denne

po-st 9-20 pia-so 8-22 ne 8-20

Chcete nám napísať?

info@magurka-liptov.sk

Ak máte špeciálne požiadavky alebo ste nenašli na celej stránke odpoveď na svoje otázky, 

kontaktujte nás, prosím, na tel. č.: +421 903 704 444 alebo emailom na info@magurka-liptov.sk