Impressum

Impressum platné pre:

www.magurka-liptov.sk
www.magurka-liptov.com
www.facebook.com/chatamagurka
www.instagram.com/chatamagurka

Vlastník:
Ritterstein, s. r. o. Hodžova 26 Nitra 949 01, Slovenská republika – SK
IČO: 51 043 289
IČ DPH: SK 212 057 0529

Spoločnosť Ritterstein s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 4638

Názov ubytovacieho zariadenia:
Chata Magurka

Sídlo ubytovacieho zariadenia:
Partizánska Ľupča č. 21, 032 15 Partizánska Ľupča

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 20.00
Piatok – Sobota: 8.00 – 22.00
Nedeľa: 8.00 – 20.00

Kontakty:
Telefón: +421 903 704 444  pondelok – nedeľa od 7:30 do 19:30
E-mail: info@magurka-liptov.sk
Webová stránka: www.magurka-liptov.sk a www.magurka-liptov.com

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK7609000000005133530411
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. sa usiluje o to, aby všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené na jej webových stránkach, šírených elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli aktuálne a čo možno najpresnejšie, avšak nezodpovedá za ich bezchybnosť a presnosť. Všetky informácie zverejnené, sprístupnené alebo šírené hore uvedenými spôsobmi sú všeobecnej povahy, nie sú pre spoločnosť Ritterstein, s.r.o. záväzné a môžu byť kedykoľvek spoločnosťou Ritterstein, s.r.o. jednostranne zmenené. Služby uvedené na webových stránkach alebo šírené akýmkoľvek iným spôsobom, sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky služieb spoločnosti Ritterstein, s.r.o. Ceny služieb uvedené na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od aktuálnych cien služieb spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

Internetové stránky spoločnosti Ritterstein, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nezodpovedá za obsah a funkčnosť týchto webových stránok. Uvedenie odkazu na webové stránky tretích osôb neznamená, že spoločnosť Ritterstein, s.r.o. ich obsah schvaľuje. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nezodpovedá za dôveryhodnosť týchto webových stránok alebo ich prevádzkovateľov ako aj za ochranu osobných údajov.

Autor web stránky: Webhelp.sk Tvorba web stránok

Použité fotografie: Kolovrátok.skMarek SuchyMichal HudecPetra Jurečková

Otvorené denne

Sme pre vás otvorení denne

WIFI zdarma

V celej chate je k dispozícii WiFi

Spoločenské podujatia

Kapacita salónika je cca 30 osôb

Psy povolené

Môžete prísť aj s vašim miláčikom

E-BIKE

Dobíjacia stanica priamo na chate

Najvýhodnejšia cena
rezervácie iba cez:
Tel.: +421 903 704 444
E-mail: info@magurka-liptov.sk