Novinky

Akceptujeme rekreačné poukazy

Ešte ste tento rok nevyužili váš rekreačný príspevok od zamestnávateľa? Neváhajte a príďte stráviť nezabudnuteľnú rodinnú dovolenku k nám, na chatu Magurka! 

Spĺňame všetky podmienky na to, aby ste váš príspevok alebo rekreačný poukaz mohli využiť počas pobytu u nás. Radi vám vystavíme doklady pre zamestnávateľa, aké budete potrebovať na uplatnenie vášho nároku. Môžete tak získať naspäť až 275 € zo sumy, ktorú ste minuli na vaše rekreačné pobyty na Slovensku v priebehu jedného roka.

Ako sa ráta výška príspevku?

Výška príspevku zamestnávateľa je 55 % z celkovej sumy, ktorú za pobyt zaplatíte, do maximálnej výšky 275 € za rok. Príspevok je možné uplatniť po častiach na viacero pobytov v rámci jedného roka.

Kto má nárok?

 • Zamestnanec pracujúci v spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami a má v tejto spoločnosti odpracované najmenej 2 roky.
 • Štátni zamestnanci, príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.
 • Osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
 • SZČO – výdavky na rekreáciu môžu zahrnúť do svojich daňových výdavkov.

Na aký rekreačný pobyt?

 • Príspevok je možné využiť na jeden alebo viac pobytov počas kalendárneho roka na území Slovenskej republiky s najmenej 2 nocami v rámci pobytu.
 • Príspevok sa vzťahuje aj na stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky.
 • Vzťahuje sa na pobyty zakúpené priamo v ubytovacom zariadení alebo cez cestovnú kanceláriu.
 • Príspevok je možné využiť na mimoškolské aktivity počas prázdnin pre školopovinné dieťa zamestnanca na území Slovenskej republiky.

Ako si uplatniť príspevok?

 • Pokiaľ spĺňate zákonné podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, nemusíte si pýtať žiadne ďalšie povolenie, ani očakávať rekreačný poukaz od zamestnávateľa.
 • Príspevok môžete čerpať prostredníctvom rekreačného poukazu, ktorý vám poskytne váš zamestnávateľ, alebo predložením faktúry za rekreáciu, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky zákona.
 • Účtovný doklad musí byť vystavený na Slovensku a obsahovať meno zamestnanca, cenu za pobyt a termín pobytu.
  Účtovný doklad musíte zamestnávateľovi predložiť najneskôr do 30 dní od ukončenia rekreácie.
 • Zamestnávateľ vám uhradí nárokovanú sumu v najbližšej výplate.
 • Príspevok je oslobodený od daní a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Príspevky na rekreáciu zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a. Novela zákona nadobudla platnosť 1. januára 2019.

Publikované: 5. júna 2020
Zdieľajte článok:

Otvorené denne

Sme pre vás otvorení denne

WIFI zdarma

V celej chate je k dispozícii WiFi

Spoločenské podujatia

Kapacita salónika je cca 30 osôb

Psy povolené

Môžete prísť aj s vašim miláčikom

E-BIKE

Dobíjacia stanica priamo na chate

Najvýhodnejšia cena
rezervácie iba cez:
Tel.: +421 903 704 444
E-mail: info@magurka-liptov.sk