Ľupčianskej doline vyrástol banský náučný chodník. Tvorí ho 11 tabúľ umiestnených na 8,4km dlhom okruhu. Vedie prevažne po modrej a následne žltej turistickej trase.

Chodník je začlenený do projektu “Slovenská banská cesta”, ktorý združuje náučné chodníky s banskou tématikou. Dočítate sa informácie o baníctve, ťažbe zlata, spracovaní antimónu a hornín ako aj o divokej prírode.

Autorom textu je emeritný profesor Martin ChovanPrírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Typ náučného chodníka

jednosmernný, okružný, samoobslužný, celoročný

Využiteľnosť pre školy

vhodný pre terénne vyučovanie alebo vychádzky

Tvorbu náučného chodníka iniciovali a organizačne zastrešili Občianske združenie Priatelia Magurky a Chata Magurka, ktorí pracujú na oživení tradicíí a dejín lokality.

Informácie nájdete aj na stránke naucnechodniky.eu.

Trasa Magurského zlatého chodníka

V príjemnom a nenáročnom stúpaní od Chaty Magurka po modrej turistickej trase sa dostanete až na hrebeň Nízkych Tatier. Odtiaľ sa pokračuje po žltej trase naspäť k Chate Magurka.

Informačné panely

0. Náučný chodník Magurka / ryžoviská zlata, pozvanie na Magurku

1. Chata Magurka / mapa náučného chodníka, stručná história baníctva

2. Stred obce / Osídlenie, úpravňa, kostol, úprava rudy

3. Bašovňa, Bašovňa vodovod / zberné jarky, vodná nádrž, Russegger štôlňa

4. Klinčok, Kilian štôlňa / Magurské štôlne, zlato, posedenie. Mapa štôlní

5. František štôlňa. Lesné hospodárenie / Lesný Komposesorát, Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči

6. Leopold štôlňa / geológia, minerály, Kapustisko, geologická mapa

7. Ritterstein štôlňa / banský úsek Kapustisko-Močidlo, vodovod, posedenie

8. Národný park Nízke Tatry (NAPANT)

9. Striebornica / žila so striebrom, nerastné bohatstvo Nízkych Tatier

10. Viedenka / Viedenka, východná časť ložiska, Mária štôlne, možnosť ryžovania zlata

Neprehliadnite

  • Chodník sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry, v 3. a vyššom stupni ochrany. Prosíme o dodržiavanie návštevného poriadku NAPANT
  • Chodník je len pre peších turistov

Fotogaléria z príprav NCH