Magurský zlatý chodník

Ľupčianskej doline vyrástol banský náučný chodník. Tvorí ho 11 tabúľ umiestnených na 8,4km dlhom okruhu. Vedie prevažne po modrej a následne žltej turistickej trase.

Chodník je začlenený do projektu “Slovenská banská cesta”, ktorý združuje náučné chodníky s banskou tématikou. Dočítate sa informácie o baníctve, ťažbe zlata, spracovaní antimónu a hornín ako aj o divokej prírode.

Autorom textu je emeritný profesor Martin Chovan z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Typ náučného chodníka

jednosmernný, okružný, samoobslužný, celoročný

Využiteľnosť pre školy

vhodný pre terénne vyučovanie alebo vychádzky

Magurka a jej prírodné bohatstvo

V dôsledku využívania nových technológií a dobových moderných zariadení, ako aj rozsahom výskytu antimónovej hmoty v tejto lokalite, sa Magurka stala už v tej dobe známym európskym a možno i svetovým miestom.

Prírodné bohatstvo merateľné váhou vyťaženej hmoty je nespochybniteľné, no jedinečnosť tohto prostredia spočíva aj v jeho výnimočnosti z titulu lokality ležiacej v lone ešte stále takmer neporušenej, panenskej, nefalšovanej nízko-tatranskej prírody.

Magurka si zaslúži obdiv i úctu za už dosiahnuté, no je nesmierne dôležité, aby neuvážené a často len komerčné rozhodnutia súčasnosti trvalo nepoškodili jej budúcnosť.

Veríme, že aj zásluhou tejto aktivity – náučného banského chodníka – sa Magurke podarí získať nových obdivovateľov a neskôr aj ochrancov týchto hodnôt.

Trasa Magurského zlatého chodníka

V príjemnom a nenáročnom stúpaní od Chaty Magurka po modrej turistickej trase sa dostanete až na hrebeň Nízkych Tatier. Odtiaľ sa pokračuje po žltej trase naspäť k Chate Magurka.

Náučný chodník (NCH) vás prevedie históriou baníctva a zároveň nádherným územím Magurky v Národnom parku Nízke Tatry.

3D model NCH

Výškový profil

Trvanie: 4 – 5h
Dĺžka: 8,7 km

Začiatok: chata Magurka (1 050m.n.m.)
(eventuálne nultý náučný panel 1 035m.n.m.)

Najvyšší bod: 1 606m.n.m.

Prevýšenie: 556m

Celková náročnosť: stredná
NCH začína pri Chate Magurka a po panel č. 7 je vedený po starej banskej ceste, ktorá je prístupná aj pre rodiny s deťmi, kočíky a prípadne aj pre ľudí na invalidnom vozíku (úsek medzi panelom 2 a 3 si môžete skrátiť po modrej turistickej značke).

Panely 8 a 9 sú vo vysokohorskom teréne. Nenáročný okruh je medzi tabuľami 1-2-3-4-10.

Informačné panely

0. Náučný chodník Magurka / Ryžoviská zlata, pozvanie na Magurku
1. Chata Magurka / Mapa náučného chodníka, stručná história baníctva
2. Stred obce / Osídlenie, úpravňa, kostol, úprava rudy
3. Bašovňa, Bašovňa vodovod / Zberné jarky, vodná nádrž, Russegger štôlňa
4. Klinčok, Kilian štôlňa / Magurské štôlne, zlato, posedenie. Mapa štôlní
5. František štôlňa. Lesné hospodárenie / Lesný Komposesorát, Pozemkové spoločenstvo v Partizánskej Ľupči
6. Leopold štôlňa / Geológia, minerály, Kapustisko, geologická mapa
7. Ritterstein štôlňa / Banský úsek Kapustisko-Močidlo, vodovod, posedenie
8. Národný park Nízke Tatry / Tabuľa venovaná NAPANT-u a prírode v danej lokalite
9. Striebornica / Žila so striebrom, nerastné bohatstvo Nízkych Tatier
10. Viedenka / Viedenka, východná časť ložiska, Mária štôlne, možnosť ryžovania zlata

Neprehliadnite

Chodník sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry, v 3. a vyššom stupni ochrany. Prosíme o dodržiavanie návštevného poriadku NAPANT.
Navštívte tiež stránku naucnechodniky.eu

NCH pre vás pripravili

Tvorbu náučného chodníka iniciovali a organizačne zastrešili Občianske združenie Priatelia Magurky a Chata Magurka, ktorí pracujú na oživení tradicíí a dejín lokality.

Odborným garantom NCH je M. Chovan, spopluautori sú B. Voleková, P. Radková, F. Bakos, J. Majzlan, H. Bergerová, M. Melušová a M. Meluš.

Martin Chovan je emeritným profesorom na Univerzite Komenského v Bratislave a venuje sa mineralogickému a geologickému výskumu rudných mineralizácií. Svoje výskumy sústredil hlavne na problematiku zlatej a antimonitovej mineralizácie v Nízkych Tatrách.

Informácie nájdete aj na stránke naucnechodniky.eu.

Otvorené denne

Sme pre vás otvorení denne

WIFI zdarma

V celej chate je k dispozícii WiFi

Spoločenské podujatia

Kapacita salónika je cca 30 osôb

Psy povolené

Môžete prísť aj s vašim miláčikom

E-BIKE

Dobíjacia stanica priamo na chate

Najvýhodnejšia cena
rezervácie iba cez:
Tel.: +421 903 704 444
E-mail: info@magurka-liptov.sk