Musím pobyt uhradiť vopred alebo ho môžem uhradiť až pri príchode?

Zálohová platba sa uhrádza pri rezervácii pobytu a jej uhradením je rezervácia
konkrétneho termínu potvrdená. Doplatok sa platí pri príchode.