Kde sa nachádza chata?

Chata Magurka (1050 m n.m.) sa nachádza priamo v Národnom parku Nízke Tatry, na
severnej strane pod hlavným nízkotatranským hrebeňom, v lokalite pod Ďurkovou
a Zámostkou hoľou. Niekdajšia banícka osada Magurka, v ktorej chata stojí, je súčasťou
katastrálneho územia obce Partizánska Ľupča.