Je zabezpečené aj stravovanie?

Stravovanie je zabezpečené 5 x denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Jedálny lístok bude dohodnutý so školou vopred, pred nástupom žiakov na pobyt.