Je povolené fajčiť v izbách či v priestoroch chaty?

Vo vnútorných priestoroch Chaty Magurka platí prísny zákaz fajčenia, všetky priestory sú nefajčiarske. Fajčiť je možné len v exteriéri a to na miestach na to určených (tzn. tam, kde sú umiestnené popolníky)