Je potrebná záloha na rezerváciu firemnej akcie?

Záloha na rezerváciu firemnej akcie je nutná. Výška zálohy a spôsob úhrady pre firemných klientov budú dohodnuté individuálne.