Je možné ubytovať sa aj s domácim zvieratkom?

Áno, vyžadujeme však, aby bolo domáce zviera (pes) naučený základným hygienickým
návykom, neznečisťoval výkalmi ani inak priestory chaty a súčasne mu bola poskytovaná
štandardná veterinárna starostlivosť (najmä povinné a odporúčané očkovania proti
bežným ochoreniam, pravidelné používanie veterinárnych prípravkov proti blchám,
črevným a iným parazitom – veterinárnu starostlivosť je prevádzkovateľ chaty alebo ním
poverený zamestnanec oprávnený skontrolovať z riadne vyplneného očkovacieho
preukazu alebo PET-pasu). Poplatok za ubytovanie domáceho zvieraťa je 5,- eur / noc.