Aký je postup v prípade poškodenia chaty alebo izby a jeho vybavenia?

V prípade poškodenia chaty či vybavenia sa postupuje podľa Všeobecných ubytovacích podmienok. Vzniknutú škodu je osoba, ktorá škodu spôsobila, povinná uhradiť prevádzkovateľovi chaty.