Ako je to s platením, či zálohou?

Pre potvrdenie rezervácie ubytovania sa vyžaduje úhrada zálohovej faktúry, a to vo výške
50 % z predpokladanej ceny ubytovania. Platbu je možné realizovať bezhotovostným
prevodom alebo hotovostným vkladom priamo na bankový účet. Zálohová faktúra Vám
bude vystavená pri rezervácii pobytu na konkrétny termín. Rozdiel medzi zálohou a účtom
za ubytovanie zaplatíte na recepcii Chaty Magurka pri svojom príchode. Firemným
klientom a právnickým osobám vystavíme na požiadanie faktúru ako alternatívny daňový
doklad k bloku z registračnej pokladne.