Aká je možnosť parkovania?

Auto je možné zaparkovať na verejnom priestranstve v okolí Chaty Magurka. Chata tiež
disponuje súkromnými pozemkami, na ktorých je možné parkovať.