Chata Magurka > Novinky > Príroda na Magurke je po víkende čistejšia

Príroda na Magurke je po víkende čistejšia

Na severnej strane Nízkych Tatier sa v malebnej baníckej osade Magurka i napriek nepriaznivému počasiu čistila príroda a návštevníci si užili aj zaujímavý sprievodný program.

Uplynulú sobotu (6. októbra 2019) zorganizovali  občianske združenie Priatelia Magurky a obec Partizánska Ľupča akciu „Čistenie prírody – Magurka, Nízke Tatry“. Jej cieľom bola likvidácia starej nelegálnej skládky odpadu v okolí bývalej banskej štôlne Rüsseger. Do čistenia sa napriek nepriaznivému počasiu a dažďu zapojilo viac ako 40 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórii, pričom nechýbali ani rodiny s deťmi. Prišli napríklad ľudia z okresu Banská Bystrica, okolia Popradu, tiež z Nitry, Zlína, ale aj z iných českých miest, ktorí majú radi tento kút Liptova.

Začiatok podujatia bol ráno o 9:00 pred Chatou Magurka, ktorá ho partnersky a sponzorsky podporila. Dobrovoľníci sa spoločne vybrali na miesto starej skládky. Vznikala údajne od 60-tych rokov minulého storočia a odpad pochádzal z prevádzky horskej chaty. Za dlhý čas sa ho na skládke nakopilo veľmi veľa, vo viacerých vrstvách, a tak ho museli brigádnici často pracne dolovať spod zeme. Nachádzali najmä sklený a kovový odpad, poháre, fľaše, konzervy, hrnce, tiež keramiku, porcelán, linoleum, žehličku alebo káble. Vrecia s odpadom boli zo skládky odvážané na fúrikoch náročným, rozbahneným terénom k veľkokapacitnému kontajneru.

Súčasťou čistenia bol tiež sprievodný víkendový program. V piatok večer sa uskutočnila prednáška prof. Martina Chovana na tému “História baníctva a ťažby zlata na Magurke”. V nedeľu dopoludnia sa návštevníci prešli niekdajšou  banskou cestou s laickým výkladom predsedu o. z. Priatelia Magurky a chatára na Chate Magurka Miroslava Meluša a navštívili pozostatky banských diel – tzv. bašovňu, štôlňu Kilian, jeho haldu, banský vodovod a štôlňu Ritterstein.

Miroslav Meluš zhodnotil čistenie takto: „Osobne som spokojný, pretože sa nám podarilo v sobotu naplniť takmer celý kontajner. Nepriazeň počasia aj to množstvo odpadu nedovolili, aby sme skládku úplne zlikvidovali. Avšak táto naša aktivita, aj vďaka tomu, že cítime podporu zo strany dobrovoľníkov, bude pokračovať aj v budúcnosti.“

Okrem toho o. z. Priatelia Magurky pripravuje v spolupráci s prof. Martinom Chovanom projekt náučného chodníka banskou cestou, ktorý predstaví históriu tohto magického miesta. Otvorenie chodníka sa plánuje v roku 2020.