Na huby o 20 % lacnejšie

Príďte si po extra úlovok na Magurku! Cez týždeň tu nenájdete žiadnych turistov, iba kopec hríbov. Na kúpanie neskoro a lyžovačka ešte v nedohľadne? Žiadny problém! Liptovská príroda má vždy

Čítať viac »

Ubytovací poriadok

Podmienky a spôsob ubytovania 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi zariadenia ihneď po príchode

Čítať viac »

Čistenie okolia Magurky

V prvý októbrový víkend budeme spoločne dobrovoľnícky čistiť starú nelegálnu skládku odpadu na Magurke. Odpad sa bude vyvážať z okolia bývalej banskej štôlne Rüsseger počas dňa, no a večer výsledky dobrovoľníckej práce spoločne oslávime. … Read More

Čítať viac »

Impressum

Impressum platné pre: www.magurka-liptov.sk www.magurka-liptov.com www.facebook.com/chatamagurka www.instagram.com/chatamagurka Vlastník: Ritterstein, s. r. o. Hodžova 26 Nitra 949 01, Slovenská republika – SK IČO: 51 043 289 IČ DPH: SK 212 057 0529 Spoločnosť Ritterstein s.r.o. je zapísaná

Čítať viac »

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia 1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom horskej Chaty Magurka, Partizánska Ľupča 21, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej len „chata“)

Čítať viac »

Zaujímavé miesta do 10 km

Ľupčianska dolina,Tajch Vzdialenosť od chaty: 3 km Ľupčianska dolina je dlhá 17 km. Tiahne sa od hrebeňa Nízkych Tatier až po obec Partizánska Ľupča. Smerom k obci sa dolina zužuje.

Čítať viac »