Chata Magurka > Ostatné > Impressum

Impressum

Impressum platné pre:

www.magurka-liptov.sk
www.magurka-liptov.com
www.facebook.com/chatamagurka
www.instagram.com/chatamagurka

Vlastník:
Ritterstein, s. r. o. Hodžova 26 Nitra 949 01, Slovenská republika – SK 
IČO: 51 043 289
IČ DPH: SK 212 057 0529

Spoločnosť Ritterstein s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 4638

Názov ubytovacieho zariadenia:
Chata Magurka

Sídlo ubytovacieho zariadenia:
Partizánska Ľupča č. 21, 032 15 Partizánska Ľupča

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 20.00
Piatok – Sobota: 8.00 – 22.00
Nedeľa: 8.00 – 20.00

Kontakty:
Telefón: +421 903 704 444  pondelok – nedeľa od 7:30 do 19:30
E-mail: info@magurka-liptov.sk
Webová stránka: www.magurka-liptov.sk a www.magurka-liptov.com

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IBAN: SK7609000000005133530411
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. sa usiluje o to, aby všetky informácie zverejnené alebo sprístupnené na jej webových stránkach, šírených elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným spôsobom boli aktuálne a čo možno najpresnejšie, avšak nezodpovedá za ich bezchybnosť a presnosť. Všetky informácie zverejnené, sprístupnené alebo šírené hore uvedenými spôsobmi sú všeobecnej povahy, nie sú pre spoločnosť Ritterstein, s.r.o. záväzné a môžu byť kedykoľvek spoločnosťou Ritterstein, s.r.o. jednostranne zmenené. Služby uvedené na webových stránkach alebo šírené akýmkoľvek iným spôsobom, sa môžu líšiť od aktuálnej ponuky služieb spoločnosti Ritterstein, s.r.o. Ceny služieb uvedené na webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom majú len informatívny charakter a môžu sa líšiť od aktuálnych cien služieb spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

Internetové stránky spoločnosti Ritterstein, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nezodpovedá za obsah a funkčnosť týchto webových stránok. Uvedenie odkazu na webové stránky tretích osôb neznamená, že spoločnosť Ritterstein, s.r.o. ich obsah schvaľuje. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nezodpovedá za dôveryhodnosť týchto webových stránok alebo ich prevádzkovateľov ako aj za ochranu osobných údajov.

Autor web stránky & copywriting: Kolovratok.sk Tvorba web stránok

Použité fotografie: Kolovrátok.sk, Marek Suchy, Michal Hudec, Petra Jurečková