Chata Magurka > Ostatné

Ostatné

  • Žiadne kategórie

Čistenie okolia Magurky

V prvý októbrový víkend budeme spoločne dobrovoľnícky čistiť starú nelegálnu skládku odpadu na Magurke. Odpad sa bude vyvážať z okolia bývalej banskej štôlne Rüsseger počas dňa, no a večer výsledky dobrovoľníckej práce spoločne oslávime. … Read More

Featured Post

Impressum

Impressum platné pre: www.magurka-liptov.sk www.magurka-liptov.com www.facebook.com/chatamagurka www.instagram.com/chatamagurka Vlastník: Ritterstein, s. r. o. Hodžova 26 Nitra 949 01, Slovenská republika – SK IČO: 51 043 289 IČ DPH: SK 212 057 0529 Spoločnosť Ritterstein s.r.o. je zapísaná … Read More

Featured Post

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V platnosti od 01.07.2019 Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri osobnej návšteve, poštou alebo … Read More

Featured Post

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia 1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom horskej Chaty Magurka, Partizánska Ľupča 21, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej len „chata“) … Read More

Featured Post

Zaujímavé miesta do 10 km

Ľupčianska dolina,Tajch Vzdialenosť od chaty: 3 km Ľupčianska dolina je dlhá 17 km. Tiahne sa od hrebeňa Nízkych Tatier až po obec Partizánska Ľupča. Smerom k obci sa dolina zužuje. … Read More

Featured Post

Zaujímavé miesta do 30 km

Ružomberok Vzdialenosť od chaty: 20 km Ružomberok leží na sútoku rieky Váh a Revúca na severozápadnom okraji Nízkych Tatier. História mesta siaha do mladšej doby bronzovej a prvá písomná zmienka … Read More

Featured Post