Chata Magurka > Ostatné

Ostatné

  • Žiadne kategórie

Akceptujeme rekreačné poukazy

Ešte ste tento rok nevyužili váš rekreačný príspevok od zamestnávateľa? Neváhajte a príďte stráviť nezabudnuteľnú rodinnú dovolenku k nám, na chatu Magurka!  Spĺňame všetky podmienky na to, aby ste váš … viac tu

Featured Post

Ubytovací poriadok

Podmienky a spôsob ubytovania 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi zariadenia ihneď po príchode … viac tu

Featured Post

Čistenie okolia Magurky

V prvý októbrový víkend budeme spoločne dobrovoľnícky čistiť starú nelegálnu skládku odpadu na Magurke. Odpad sa bude vyvážať z okolia bývalej banskej štôlne Rüsseger počas dňa, no a večer výsledky dobrovoľníckej práce spoločne oslávime. … viac tu

Featured Post

Impressum

Impressum platné pre: www.magurka-liptov.sk www.magurka-liptov.com www.facebook.com/chatamagurka www.instagram.com/chatamagurka Vlastník: Ritterstein, s. r. o. Hodžova 26 Nitra 949 01, Slovenská republika – SK IČO: 51 043 289 IČ DPH: SK 212 057 0529 Spoločnosť Ritterstein s.r.o. je zapísaná … viac tu

Featured Post

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V platnosti od 01.07.2019 Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri osobnej návšteve, poštou alebo … viac tu

Featured Post

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia 1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom horskej Chaty Magurka, Partizánska Ľupča 21, 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej len „chata“) … viac tu

Featured Post